Posted by on 8.12.2012

Tento rok 2012 už je pomalu za námi. Tento školní rok jsme mohli zažít úžasné 3 večery modliteb a chval, kdy jsme společně Boha chválili, slyšeli jsme plno silných svědectví, a kde se Bůh dotýkal lidí. Poslední večer chval nás doprovázela zlínská chválící kapela 180°.

Z organizačních důvodů připomínáme, že
VEČER MODLITEB A CHVAL SE V PROSINCI NEKONÁ z organizačních a technických důvodů. Děkujeme za pochopení.

Uvidíme se 27. Ledna 2013 na stejném místě ve stejný čas, kdy nás při chvalách povede Máslo s kapelou, a slovo pro nás bude mít Tomáš Galda. Rovněž prozradíme, že v únoru budou mít chvály Elementum, a slovo bude mít Petr Húšť.

Naviděnou po Novém roce!

„Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení.“ A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků!“ (Zj 5, 12-13)


Posted in: Novinky