Zde je malý výňatek odpovědí z dotazníku, co lidé na večerech chval zažili. Pokud máte nějaké svědectví či povzbuzení co jste zažili, a chcete se s ním podělit, vyplňte prosím tento dotazník. Děkujeme!

Otázka: Zažil jsi něco během večerů chval s Bohem?

Odpovědi:

* Ano, usvědčení z nepravostí a znovunaplnění radostí pro Boží věc. Spousty radostných slz a dobrých rozhodnutí.

* Skvělý čas v modlitbách.

* Při večeru chval si vždy uvědomím, že Bůh je opravdový a živý, a že dělá znamení i dnes.

* Boží zásah.

* Pociťuji milost, odpuštění, pokoj, dostávám odpovědí na otázky a výzvy k duchovnímu růstu.

* Usvědčení v konkrétní věci a Boží vedení v modlitbách.

* Uvědomění si plno věcí a jsem povzbuzená.

* Na jednom večeru jsem totálně odevzdala svůj život Bohu, cítila jsem Jeho přítomnost, On mě usvědčil ze všech hříchů a konečně jsem si naplno uvědomila, co znamená to, že za nás obětoval svůj život.

* Změnilo to můj život

* Přijímám povzbuzení, načerpání, obnovení, načerpání, radost

* Chvály ke mně promlouvají

* Vstup do chval pro mě znamená stát před nim takový jaký jsem. S tím co mám, s tím že jsem hříšný. A za to ho můžeme chválit že můžeme mít u něho přízeň. Díky milosti pokání. To je můj zážitek s Bohem, a to usvědčení moje podstaty, která je hříšná.