Posted by on 24.9.2018

Milí přátelé,
tento školní rok se z organizačních důvodů večery chval nebudou konat. Od roku 2011, kdy tato setkání probíhala, jsme se pravidelně setkávali ke chvále a modlitbě, a i skrze tuto službu Bůh jednal v našich životech, ať už v maličkostech a povzbuzeních, tak i v důležitých rozhodnutích a ve vztahu s Ním. Povzbuzujeme Vás tímto k chválám ve Vašich domovech, kde se budete moci „zavřít do svého pokojíku“ a mít více času na osobní modlitbu.
Prosíme Vás touto cestou také za to, aby jste se modlili i za večery chval a jejich další vývoj, a další kroky a rozhodnutí pro organizační tým. Děkujeme za Vaši podporu!

Posted in: Novinky