Posted by on 19.4.2013

Večery chval běží v plném proudu. Pomalu ale jistě se pracuje na přípravách dalších večerů chval, a samozřejmě také pro další šk. rok 2012/2013. Je to místo, kde chválíme Boha, kde se sjednocujeme ve chvále, chceme se sdílet, spojit se v modlitbách a naslouchat Božímu hlasu. Děláme to proto, aby byl Bůh oslaven, a proto je potřeba i příprava. Pokud máte chvály a tyto setkání na srdci, a chcete podpořit setkání večerů chval, můžete to udělat dvojím způsobem:

1. Modlitební podpora – za lidi navštěvující večery chval, chválící kapely, organizační záležitosti
2. Vyplnění dotazníku (online zde) – zpětná vazba, návrhy, svědectví

Dále je možnost podpořit tyto setkání finančně (pronájmy, cestovné, tisk …), můžete tak učinit na každém večeru chval, kde na viditelném místě bude krabička pro dobrovolné příspěvky na chod těchto setkání.

Uvidíme se 28.4.2013 v 18:00! Těšíme se a přejeme požehnaný týden.


Posted in: Novinky